Oferta badań

Oferta badań

Badania laboratoryjne, zarówno podstawowe jak i specjalistyczne są wykonywane na zlecenie lekarza lub indywidualnie według życzeń pacjenta. Do pobierania używany jest zamknięty system probówkowo-strzykawkowy firmy Sardstedt gwarantujący pełne bezpieczeństwo zarówno dla pacjenta jak i dla osoby pobierającej.
Zakresy referencyjne wykonywanych badań w naszym laboratorium są dostosowane do naszych indywidualnych metod pomiarowych i mogą się różnić z zakresami badań wykonywanych innymi metodami - szczególnie dotyczy to badań hormonalnych, wirusologicznych i markerów nowotworowych.

PAKIETY BADAŃ
PONAD 20% TANIEJ!

Zobacz

Tabela badań


(można wprowadzić całą nazwę lub fragment, np. zamiast płytek, płytki można wprowadzić płyt)
Znalezione badanie...
Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Morfologia 3 diff Sysmex XS-1000i/ Sysmex XP-300/ ABX Micros 60 krew pełna na EDTA do 8 godzin

Morfologia krwi obwodowej (CBC) obejmuje jakościową i ilościową ocenę 18 parametrów krwi:

 • WBC - liczba krwinek białych (leukocytów)
 • RBC - liczba krwinek czerwonych (erytrocytów)
 • HGB - hemoglobina
 • HCT - hematokryt
 • PLT - liczba płytek krwi (trombocytów)
 • MCV - średnia objętość krwinki czerwonej
 • MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince
 • MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince
 • RDW-CV - miara rozkładu objętości krwinek czerwonych
 • LYM - ilość białych krwinek
 • MON - ilość monocytów
 • GRAN - ilość granulocytów
 • LYM% - procentowy odsetek białych krwinek
 • MON% - procentowy odsetek monocytów
 • GRAN% - procentowy odsetek granulocytów
Morfologia 5 diff (z rozmazem automatycznym) Sysmex XS-1000i/ Sysmex XP-300/ ABX Micros 60 krew pełna na EDTA do 8 godzin

Morfologia krwi obwodowej (CBC) obejmuje jakościową i ilościową ocenę 24 parametrów krwi:

 • WBC - liczba krwinek białych (leukocytów)
 • RBC - liczba krwinek czerwonych (erytrocytów)
 • HGB - hemoglobina
 • HCT - hematokryt
 • PLT - liczba płytek krwi (trombocytów)
 • PCT - trombokryt
 • MCV - średnia objętość krwinki czerwonej
 • MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince
 • MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince
 • RDW-CV - miara rozproszenia objętości krwinek czerwonych
 • MPV - średnia objętość płytek krwi
 • PDW - wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi
 • P-LCR - wskaźnik płytkowy dużych komórek o objętości powyżej 15 fL
 • LYM - liczba limfocytów
 • MON - liczba monocytów
 • EO - liczba neutrofili kwasochłonnych (eozynofili)
 • BASO - liczba neutrofili zasadochłonnych (bazofili)
 • GRAN - liczba neutrofili obojętnochłonnych (neutrofili)
 • LYM% - odsetek procentowy limfocytów
 • MON% - odsetek procentowy monocytów
 • EO% - odsetek procentowy neutrofili kwasochłonnych (eozynofili)
 • BASO% - odsetek procentowy neutrofili zasadochłonnych (bazofili)
 • GRAN% - odsetek procentowy neutrofili obojętnochłonnych (neutrofili)
OB - Odczyn Biernackiego Metoda manualna krew pełna do 8 godzin

OB to odczyn opadania krwinek czerwonych (szybkość z jaka opadają krwinki czerwone w osoczu). Jest określany po 1 oraz po 2 godzinach.

Retikulocyty Metoda manualna krew pełna na EDTA do 8 godzin
Rozmaz krwi manualny Metoda manualna krew pełna na EDTA do 8 godzin
Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) Cobas t411 osocze cytrynianowe do 8 godzin
Fibrynogen Cobas t411 osocze cytrynianowe do 8 godzin
PT-INR (wskaźnik protrombinowy) Cobas t411 osocze cytrynianowe do 8 godzin
Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Badanie kału w kierunku bakterii beztlenowych (Clostridium difficile) Inna metoda kał do 8 h

Test metodą immunoenzymatyczną.

Jeżeli próbki kału nie można dostarczyć do laboratorium w ciągu 2h od pobrania to należy ją przechowywać w temperaturze 2-8 stop.C do 24h. Postępowanie z materiałem i przygotowanie do badania opisane w informacjach dla pacjenta.

Badanie kału w kierunku bakterii tlenowych Posiew kał do 4 dni
Badanie mykologiczne kału Posiew kał do 6 dni
Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylori Metoda immunochromatograficzna kał max 8h
Kał na krew utajoną Metoda immunochromatograficzna kał do 8 godzin
Kał na lamblie (obecność antygenu GSA-65) ELISA kał do 7 dni
Kał na pasożyty Metoda manualna kał do 8 godzin

Więcej w informacjach dla pacjenta

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Amylaza w moczu (ilościowo) Cobas Integra 400 Plus mocz poranny do 8 godzin
Badanie bakteriologiczne MOCZU z antybiogramem Posiew mocz poranny do 3 dni

Szczegółowe informacje o przygotowaniu do badania w informacjach dla pacjenta!

Badanie ogólne moczu Cobas u 411 mocz poranny do 8 godzin

Szczegółowe informacje o przygotowaniu do badania w informacjach dla pacjenta!

Białko w moczu (ilościowo) Cobas Integra 400 Plus mocz poranny do 8 godzin
Glukoza w moczu (ilościowo) Cobas Integra 400 Plus mocz poranny do 8 godzin
Liczba Addisa Inna metoda mocz dobowy do 8 godzin
Metoksykatecholaminy w DZM Inna metoda mocz dobowy 2-7 dni roboczych od wysyłki

Metoksykatecholaminy w DZM (dobowej zbiórce moczu) - oznaczenie przydatne w diagnostyce guza chromochłonnego i neuroblastoma-nerwiaka zarodkowego.

 

PRZYGOTOWANIE DO OZNACZENIA METOKSYKATECHOLAMIN W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU:

Badany powinien unikać przed badaniem : kawy, herbaty, bananów, czekolady, kakao, cytrusów, waniliny. O konieczności odstawienia niektórych leków przed badaniem decyduje lekarz. W czasie zbiórki moczu badany powinien unikać znacznego wysiłku i stresu.

Przeprowadzenie dobowej zbiórki moczu (DZM):

W dniu poprzedzającym badanie należy przygotować naczynie o objętości 2-3 litrów z dopasowaną zakrętką i podziałką umożliwiającą odczyt objętości.

Zbiórkę dobową rozpoczyna się rano (przykładowo o 6:00), od drugiej dziennej porcji moczu (pierwszą należy odrzucić). Stabilizator (1 fiolka 10 ml  6N HCl) wlewany jest do pojemnika, w którym znajduje się porcja moczu rozpoczynająca zbiórkę. Gdy zebrana objętość moczu przekracza 1 litr, do naczynia wlewana jest  kolejna 10 ml porcja  stabilizatora.  Mocz zbierany jest przez 24 godziny. Ostatnią porcję zbiórki stanowi pierwsza porcja porannego moczu z dnia następnego. Zbierany mocz przechowywać w chłodnym miejscu. Po zakończeniu zbiórki zmierzyć całkowitą objętość zebranego moczu. Po dokładnym wymieszaniu całości odlać porcję moczu do jednorazowego pojemnika na mocz z nakrętką. W opisie pojemnika uwzględnić: imię i nazwisko badanego; czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki; całkowitą objętość zebranego moczu. Istotne jest odnotowanie użycia stabilizatora moczu: DZM + HCl. Próbkę dostarczać do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie.

Uwaga! Jedna probówka stabilizatora HCl (10 ml) przeznaczona jest na 1 litr moczu. W przypadku badania u dziecka lub w innej sytuacji, w której spodziewana jest mniejsza niż 1 litr objętość dobowej zbiórki moczu, otrzymany HCl należy użyć proporcjonalnie. Roztwór HCl jest stężony, należy postępować ostrożnie przy jego rozlewaniu. Oczekiwane pH stabilizowanego moczu wynosi około 2 - sprawdzane przez pracowników laboratorium w momencie przyjęcia materiału.

UWAGA: do badania dobowej zbiórki moczu na oznaczenie katecholamin, wapnia, fosforu zaleca się dodanie min 10 ml 6N HCl jako konserwantu pobranego wcześniej w Laboratorium. Po zapoznaniu się z ulotką użycia substancji, pacjent podpisuje oświadczenie.

 

Mikroalbuminuria Metoda manualna mocz poranny do 8 godzin
Mocz dobowy - chlorki Cobas Integra 400 Plus mocz dobowy do 8 godzin
Mocz dobowy - kreatynina Cobas Integra 400 Plus mocz dobowy do 8 godzin
Mocz dobowy - potas Cobas Integra 400 Plus mocz dobowy do 8 godzin
Mocz dobowy - sód Cobas Integra 400 Plus mocz dobowy do 8 godzin
Mocz dobowy -wapń Cobas Integra 400 Plus mocz dobowy do 8 godzin
Test ciążowy Metoda manualna mocz poranny do 8 godzin

Próba ciążowa (test paskowy)

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
ALAT - aminotransferaza alaninowa Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin

Inna nazwa: ALT, GPT

Albuminy Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
ALP - fosfataza alkaliczna Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Amylaza Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
ASO Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin

Metoda immunoturbidymetryczna, jakościowa

ASPAT - aminotransferaza asparaginianowa Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin

Inna nazwa - AST, GOT

Bilirubina całkowita Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Chlorki Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Cholesterol Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Cholinoesteraza (CHE) Inna metoda surowica do 4 dni
CK - kinaza kreatynowa Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
CRP - białko ostrej fazy Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
D-dimery Cobas Integra 400 Plus osocze cytrynianowe do 8 godzin
Fosfor Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
GGTP - gammaglutamylotranspeptydaza Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Glukoza w osoczu/surowicy Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin


Zaleca się pobranie na czczo z zachowaniem wcześniejszej normalnej diety.

HbA1c - hemoglobina glikowana Cobas Integra 400 Plus krew pełna na EDTA do 8 godzin
HDL - cholesterol Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin

Pobranie koniecznie na czczo i z zachowaniem 14-godzinnego wstrzymania się od posiłków.

Klirens kreatyniny Cobas Integra 400 Plus inny materiał do 8 godzin

Wymagania: surowica, dobowa zbiórka moczu wraz z podaną objętością, wzrostem i wagą pacjenta.

Kreatynina Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin

Wyliczany dodatkowo wskaźnik eGFR

Kwas moczowy (UA) Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
LDH - dehydrogenaza mleczanowa Cobas Integra 400 Plus surowica do 4 dni
LDL - cholesterol (bezpośredni) Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin


Pobranie koniecznie na czczo i z zachowaniem 14-godzinnego wstrzymania się od posiłków.

Magnez Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Mocznik (UREA) Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
OGTT, Doustny test tolerancji glukozy Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin

Badanie obejmuje 3 pobrania krwi - pierwsze na czczo, następne po 1 i 2 godzinie po obciążeniu 75g glukozy. Istnieją modyfikacje tego badania np. 2 pobrania: na czczo i po dwóch godzinach od obciążenia.

Potas Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
RF - czynnik reumatoidalny Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Sód Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
TG - Triglicerydy Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin


Pobranie koniecznie na czczo i z zachowaniem 14-godzinnego wstrzymania się od posiłków.

TIBC - zdolność wiązania żelaza Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
TP - Białko całkowite Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Wapń całkowity Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Żelazo (Fe) Cobas Integra 400 Plus surowica do 8 godzin
Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
IgE Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
IgE specyficzne wg. zapotrzebowania Inna metoda surowica do 14 dni

Wybór paneli alergicznych oraz specyficznych alergenów należy skonsultować wcześniej z lekarzem.

Panel (profil) pediatryczny Inna metoda surowica do 7 dni

Profil obejmujący 27 alergenów:

 • Trawy i drzewa Trawa mix (tymotka łąkowa/żyto), Brzoza, Bylica pospolita
 • Roztocza Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae
 • Alergeny zwierzęce Kot, Pies, Koń
 • Pleśń Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata
 • Pokarmy Białko jaja, Żółtko jaja, Dorsz, Mleko, Alfa – laktoalbumina, Beta – laktoglobulina,Kazeina, BSA surowicza albumina wołowa, Mąka pszenna, Ryż, Soja, Orzech ziemny, Orzech laskowy, Marchew, Ziemniak, Jabłko

Szczegółowe informacje na http://www.euroimmun.pl/index.php/alergie

Panel (profil) pokarmowy Inna metoda surowica do 7 dni

Profil obejmujący 20 alergenów:

 • Jaja, mleko, drożdże - Białko jaja, Żółtko jaja, Mleko, Drożdże
 • Zboża - Mąka pszenna, Mąka żytnia, Ryż, Soja
 • Orzechy - Orzech ziemny, Orzech laskowy, Migdał
 • Owoce - Jabłko, Kiwi, Morela
 • Warzywa - Pomidor, Marchew, Ziemniak, Seler
 • Owoce morza - Dorsz, Krab

Szczegółowe informacje na http://www.euroimmun.pl/index.php/alergie

Panel (profil) wziewny Inna metoda surowica do 7 dni

Panel obejmujący 20 alergenów:

 • Trawy: Tomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, Żyto
 • Drzewa: Olcha, Brzoza, Leszczyna, Dąb, Zioła, Ambrozja, Bylica, Babka lancetowata
 • Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae
 • Alergeny zwierzęce: Kot, Pies, Koń
 • Pleśń: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata

Szczegółowe informacje na http://www.euroimmun.pl/index.php/alergie

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
P/c przeciwko receptorom TSH Inna metoda surowica do 14 dni
Przeciwciała anty TG Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie

Przeciwciała anty TPO Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie

T3 Inna metoda surowica do 4 dni
T4 Inna metoda surowica do 4 dni
TSH - hormon tyreotropowy Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
wolne T3 ( F T3) Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
wolne T4 (F T4) Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Grupa krwi + Rh + alloprzeciwciała Metoda manualna krew pełna do 7 dni
 1. W skład badania grupy krwi wchodzą: pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh(D) oraz badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych w surowicy pacjenta, na które składa się pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa). 
 2. Nie zaleca się oznacznia grupy krwi u dzieci poniżej 4 miesiąca życia.
 3. Należy poinformować personel pobierający krew o przyjęciu immunoglobuliny ludzkiej anty-Rh0(d) u ciężarnych w 28-30 tygodniu ciąży. 

Laboratorium nie dokonuje wpisów wyników grupy krwi do dokumentów ani nie wydaje Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi. Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów prawnych, do zabiegów chirurgicznych nie będzie honorowany pojedynczy wynik badania grupy krwi. Honorowany będzię m.in. wynik badania grupy krwi potwierdzony (wydany na podstawie wykonania dwóch oznaczeń z dwóch próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie. Każde oznaczenie jest osobno płatne. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia ( RMZ z dn. 16.10.2017 w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne).

Odczyn Waaler-Rose Inna metoda surowica do 2 dni
PTA - pośredni test antyglobulinowy (alloprzeciwciała) Metoda manualna krew pełna do 7 dni

dawniej test Coombsa 

Należy poinformować personel pobierający krew o przyjęciu immunoglobuliny ludzkiej anty-Rh0(d) u ciężarnych w 28-30 tygodniu ciąży.

Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych u kobiet ciężarnych ma na celu sprawdzenie, czy we krwi kobiety znajdują się przeciwciała skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych płodu. Badanie to ma duże znaczenie w diagnostyce konfliktu matczyno-płodowego, pozwalając na wczesne jego rozpoznanie i zastosowanie odpowiedniego leczenia. 
W Polsce badanie na obecność przeciwciał odpornościowych skierowanych do krwinek czerwonych u wszystkich kobiet w ciąży, zarówno RhD-(ujemnych) jak i RhD+(dodatnich) jest obligatoryjne.
W przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych, konieczne jest przeprowadzenie badań specjalistycznych w Pracowni Badań Konsultacyjnych, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Koszty w/wymienionego badania ponosi pacjentka.

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Ag/Ab HIV Combo ELISA surowica do 7 dni

Test 5. generacji Genscreen HIV Ag/Ab ULTRA 2 ELISA firmy BioRad

anty-HCV III generacji ELISA surowica do 7 dni
Antygen HBs Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Ag Hbs, antygen wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B)

Borelioza Inna metoda surowica do 7 dni

Przeciwciała do wyboru: IgG, IgM, potwierdznie metodą Western-blot zestawem EUROIMMUN, również w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Chlamydia pneumoniae Inna metoda surowica do 14 dni

Możliwość oznaczenia przeciwciał klasy IgG, IgA, IgM, również metodą PCR - jakościowo

Chlamydia trachomatis Inna metoda surowica do 14 dni

Możliwość oznaczenia przeciwciał klasy IgG, IgA, IgM, również metodą PCR - jakościowo

CMV IgG, IgM Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Cytomegalovirus, wirus cytomegalii

EBV przeciwciała IgM, IgG Inna metoda surowica do 7 dni

metoda ilościowa (VCA), Epstein - Barr virus, możliwość wykonania metodą PCR

Helicobacter pylori - przeciwciała IgG ELISA surowica do 14 dni
Mononukleoza zakaźna Metoda manualna surowica do 8 godzin

Test jakościowy

Mycoplasma pneuomoniae IgG, IgM Inna metoda surowica do 10 dni
Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 S ilościowo Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni roboczych

Oznaczenie wykonywane zautomatyzowaną metodą elektrochemiluminescencji ECLIA na analizatorze cobas e 601/e 411 firmy Roche. Jest to test immunologiczny do ilościowego oznaczania in vitro w ludzkiej surowicy i osoczu przeciwciał (w tym IgG) przeciwko domenie wiążącej receptor (RBD) białka kolca (S) koronawirusa 2. Ujemny wynik nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Próbki materiału pobrane w bardzo wczesnej fazie zakażenia mogą czasami dawać wyniki ujemne. Dlatego testu nie można użyć do rozpoznania ostrego zakażenia. Wynik dodatni potwierdza przebyte zakażenie wirusem lub potwierdza nabycie odporności po szczepieniu. Istnieją doniesienia, że u niektórych pacjentów nie rozwijają się przeciwciała SARS-CoV-2 po przebytej chorobie COVID-19.

Do testu nie jest konieczne bycie na czczo. Zalecane zachowanie 3h od ostatniego posiłku.

Przeciwciała HBs Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Ab HBs

Różyczka IgG, IgM Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Szybki test antygenowy COVID-19 Metoda immunochromatograficzna wymaz ok. 30 minut

Test antygenowy jakościowy jest szybkim, przesiewowym testem immunochromatograficznym Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device, zgodny z dopuszczeniem i rekomendacjami WHO. Czułość: 93,3%, Swoistość: 99,4% w porównaniu do metody RT-PCR (test II generacji).

Test ten przeznaczony jest do wykrywania obecności antygenów koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, co jest równoważne z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa.

Test może być wykonywany u osób z objawami sugerującymi możliwość zakażenie SARS-CoV-2 oraz u osób podejrzewających możliwość zakażenia ze względu na kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub pobyt w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia.

Ze względu na możliwość uzyskania wyniku w zaledwie kilkadziesiąt minut po wykonaniu wymazu, test stanowi szybkie narzędzie diagnostyczne aktywnej infekcji COVID-19, umożliwiając tym samym szybkie wdrożenie obowiązujących procedur postępowania z chorymi na COVID-19.

Weryfikację dodatniego wyniku uzyskanego w teście antygenowym stanowi wynik badania wymazu rekomendowaną przez WHO metodą real time RT-PCR. Wynik ujemny powinien być interpretowany z uwzględnieniem stanu klinicznego badanego i wywiadu epidemiologicznego, czyli analizy możliwości kontaktu badanego z osobami o potwierdzonej chorobie.

W gestii zlecającego leży weryfikacja, czy kraj docelowy stawia wymagania co do rodzaju lub miejsca wykonania badania lub wymaga zaświadczenia według określonego wzoru oraz w jakim terminie przed planowaną podróżą test powinien być wykonany.

W celu prawidłowego przygotowania się do testu proszę zapoznać sie z informacjami dla pacjenta: https://www.labnowytarg.pl/informacja/dla_pacjentow

Skorzystaj z wygodnej rejestracji online: https://rejestracja.labnowytarg.pl/

Test kiłowy ELISA surowica do 7 dni

Dawniej używane nazwy: WR, odczyn Wassermana, OWA, USR, VDRL
Test wykonywany zestawem BioRad Syphilis total Ab

Toksoplazmoza IgG Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Toksoplazmoza IgG awidność Inna metoda surowica do 7 dni
Toksoplazmoza IgM Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Wirus grypy typu A i B - identyfikacja antygenów Metoda immunochromatograficzna inny materiał max do 3h

Grypa - szybki test do identyfikacji antygenów wirusa grypy typu A i B.Do badań można używać następujących materiałów:

 • treść odkrztuszona z jamy nosowo -gardłowej,
 • wymazy z jamy nosowo-gardłowej,
 • wymazy z gardła.

Treść odkrztuszona z jamy nosow-gardłowej: objętość pobranej próbki od 1 do 3 ml. Materiał należy pobrać do jałowego pojemnika.

Wymazy z gardła: do pobierania próbek używać wacików poliuretanowych. Nie używać podłoży transportowych. Ze względu na procedurę badania wymagającą natychmiastowej obróbki próbki materiał może być pobrany tylko w laboratorium.

Próbki należy niezwłocznie poddawać badaniu. W razie potrzeby, próbki (poza wymazami z gardła) można przechowywać w temp. 2-8 °C do 72 godzin.

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
beta + HCG Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Estradiol Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
FSH - hormon folikulotropowy Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
LH - hormon luteinizujący Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Progesteron Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Prolaktyna Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Testosteron Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
AFP - alfafetoproteina Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 3 dni
CA 125 Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
CA 15.3 Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 3 dni
CA 19.9 Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 3 dni
CEA Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 3 dni
PSA Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Pacjent nie może być po badaniu lekarskim prostaty, po jeździe na rowerze i innym wysiłku fizycznym podrażniający gruczoł . Dodatkowo zalecana jest wstrzemięźliwość seksualna. 

PSA wolne Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Zaleca się oznaczania wolnego PSA razem z całkowitym (z tego samego pobrania).

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Fosfataza kwaśna - ACP Inna metoda surowica do 4 dni
Parathormon Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 3 dni
Witamina D3 total Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Do wyboru:

 • metabolit 25(OH) (czas oczekiwania do 2 dni)
 • metabolit 1,25(OH)2 (czas oczekiwania do 24 dni)
Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
AMH Inna metoda surowica do 4 dni roboczych

Hormon anty-muellerowski, badanie wykonywane:

 1. u kobiet w celu oceny czynności jajników oraz płodności, czasami w celu oceny zespołu policystycznych jajników (PCOS) lub w celu oceny skuteczności leczenie raka jajników,
 2. u mężczyzn w celu  oceny obecności niewyraźnie wykształconych narządów płciowych i/lub czynności jąder u niemowląt
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum antygeny met. immunoenzymatyczną Inna metoda inny materiał 3 dni

Patogeny należące do grupy prawdopodobnych przyczyn zaburzeń niepłodności. Te bakterie zakładają kolonie na błonach śluzowych układu moczowo-płciowego i mogą być czynnikami etiologicznymi licznych zakażeń.

Materiałem do badania może być mocz, nasienie lub też wymaz z kanału szyjki macicy, z cewki moczowej oraz z pochwy. W przypadku konieczności pobrania wymazu prosimy o kontakt telefoniczny!

Posiew nasienia Posiew nasienie min.3dni (9dni w przypadku flory beztlenowej)

Więcej o przygotowaniu do badania w informacjach dla pacjenta.

Seminogram - Badanie nasienia wg WHO Inna metoda nasienie do 3 dni (wynik zazwyczaj tego samego dnia)

Badanie przeprowadza się metodą manualną wg najnowszych wytycznych WHO z 2021r. Oceniane są m.in. najważniejsze parametry nasienia jak koncentracja (ilość plemników), ruchliwość, żywotność, morfologia (budowa) plemników. Badanie to równiez wykonuje się po zabiegu wazektomii, w celu stwierdzenia skuteczności zabiegu.

W celu wykonania badania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 514 056 733! Należy zapoznać sie z zaleceniami dotyczącymi przygotowania do badania w informacjach dla pacjenta.

Inna nazwa: spermiogram, seminogram, badanie składu nasienia.

Wykonywany wcześniej w Laboratorium seminogram metodą SCA (wspomagany komputerowo) jest obecnie niedostępny ze względu na ograniczenia sprzętowe.

 

 

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Antygen wirusa RSV Metoda immunochromatograficzna wymaz do 8h

Zakażenie RSV (respiratory syncytial virus) jest główną przyczyną chorób układu oddechowego u małych dzieci, szczególnie niebezpieczną poniżej 2. roku życia.

Zakażenie RSV może odnosić się do dolnych dróg oddechowych i przebiegać w postaci zapalenia oskrzelików (bronchiolitis) i płuc (pneumonia),rzadziej jako zapalenie tchawicy i oskrzeli (tracheobronchitis). Zakażenia górnych dróg oddechowych przebiegają podobnie jak przeziębienie, a ich głównym objawem jest kaszel.

U dzieci starszych i osób dorosłych zakażenia RSV mają zróżnicowany przebieg – od zakażeń bezobjawowych do ciężkich postaci zakażeń dolnych dróg oddechowych w grupie wysokiego ryzyka, którą stanowią osoby starsze z zaburzeniami układu odpornościowego i współistniejącymi chorobami przewlekłymi.

Do grupy szczególnego ryzyka należą:

 • noworodki z małą masą urodzeniową,
 • niemowlęta karmione sztucznie,
 • dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną, wrodzonymi wadami serca i niedoborami układu odpornościowego.
Badanie kału w kierunku Rota- i Adenowirusów Metoda immunochromatograficzna kał do 8 godzin

W przypadku materiału dostarczonego bezpośrednio do Laboratorium w Nowym Targu, ul.Orkana 19  - czas oczekiwania znacznie skrócony.

Badanie bakteriologiczne MOCZU z antybiogramem Posiew mocz poranny do 3 dni

Szczegółowe informacje o przygotowaniu do badania w informacjach dla pacjenta!

Badanie bakteriologiczne z antybiogramem - WYMAZ Posiew wymaz do 4 dni

Wymaz z:

 • gardła
 • jamy ustnej
 • nosa
 • oka
 • ucha
 • zmian skórnych
 • rany
 • pochwy + biocenoza
 • kanału szyjki macicy - max. do 6 dni 
 • cewki moczowej - max. do 6 dni 
 • rowka żołędziowego - max. do 6 dni
Badanie kału w kierunku bakterii beztlenowych (Clostridium difficile) Inna metoda kał do 8 h

Test metodą immunoenzymatyczną.

Jeżeli próbki kału nie można dostarczyć do laboratorium w ciągu 2h od pobrania to należy ją przechowywać w temperaturze 2-8 stop.C do 24h. Postępowanie z materiałem i przygotowanie do badania opisane w informacjach dla pacjenta.

Badanie kału w kierunku bakterii tlenowych Posiew kał do 4 dni
Badanie plwociny + ocena preparatu mikroskopowego Posiew inny materiał do 4 dni

Szczegółowe informacje o przygotowaniu do badania w informacjach dla pacjenta!

Badanie płynów ustrojowych Posiew inny materiał do 10 dni
Badanie w kierunku Campylobacter Metoda immunochromatograficzna kał do 8 godzin

W przypadku materiału dostarczonego bezpośrednio do Laboratorium w Nowym Targu, ul.Orkana 19  - czas oczekiwania znacznie skrócony.

Badanie w kierunku GBS Posiew wymaz do 5 dni
Badanie w kierunku MRSA i MRSE Posiew wymaz do 4 dni
Badanie w kierunku Norowirusów Metoda immunochromatograficzna kał do 8 godzin

W przypadku materiału dostarczonego bezpośrednio do Laboratorium w Nowym Targu, ul.Orkana 19  - czas oczekiwania znacznie skrócony.

Biocenoza pochwy Inna metoda wymaz do 3 dni
Cytologia nosa Inna metoda inny materiał do 5 dni
Kał w kierunku antygenu Astrowirusa Metoda immunochromatograficzna kał max do 8h

Astrowirusy ludzkie występują w postaci kilku serotypów i wywołują głównie trwające 2-3 dni choroby biegunkowe, przypominające łagodne choroby rotawirusowe. Rapid-VIDITEST Astrovirus: Specyficzność testu >99%, czułość testu >94% w stosunku do rezultatów uzyskanych metodą ELISA. W przypadku materiału dostarczonego bezpośrednio do Laboratorium w Nowym Targu, ul.Orkana 19  - czas oczekiwania znacznie skrócony.

Kontrola procesu sterylizacji Inna metoda inny materiał wynik po 7 dniach
Posiew nasienia Posiew nasienie min.3dni (9dni w przypadku flory beztlenowej)

Więcej o przygotowaniu do badania w informacjach dla pacjenta.

Wymaz z gardła w kierunku paciorkowców z grupy A Metoda immunochromatograficzna wymaz do 8 godzin

W przypadku materiału dostarczonego bezpośrednio do Laboratorium w Nowym Targu, ul.Orkana 19  - czas oczekiwania znacznie skrócony.

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Badanie mykologiczne kału Posiew kał do 6 dni
Badanie opiłków paznokci Posiew inny materiał wynik po 21 dniach
Badanie wymazów z pochwy Posiew inny materiał do 9 dni
Badanie wymazów ze zmian skórnych Posiew inny materiał do 8 dni
Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
Ferrytyna Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Kwas foliowy Inna metoda surowica do 4 dni
Transferyna Inna metoda surowica do 7 dni
Witamina B12 Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni

Inna nazwa: kobalamina. Pacjent do badania musi być na czczo (min. 6-8h od ostatniego posiłku). 

Nazwa badania Metoda Materiał Maksymalny czas Uwagi
ACTH Inna metoda krew pełna na EDTA do 4 dni

adrenokortykotropina

ANA 1 Inna metoda surowica do 7 dni

Przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne, test przesiewowy metodą IIf

ANA 2 Inna metoda surowica do 16 dni
anty-CCP Inna metoda surowica do 4 dni
DHEA Inna metoda surowica 4- 10 dni

Dehydroepiandrosteron, również siarczanowany (DHEA-S)

HLA-B27 Inna metoda krew pełna na EDTA do 12 dni

ludzki antygen leukocytarny B27

Insulina Inna metoda surowica do 4 dni
Kortyzol Cobas PURE / Cobas e 411 - metoda ECLIA surowica do 2 dni
Kwas walproinowy Inna metoda surowica do 4 dni
Proteinogram Inna metoda surowica do 7 dni
Test Prisca Inna metoda surowica do 20 dni