Klauzula informacyjna

Informacja o administratorze danych osobowych i bezpieczeństwie informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu realizacji badań diagnostycznych jest Laboratorium Analiz Lekarskich s.c. J.Kolasa, B.Żegleń, M.Kabacińska z siedzibą w Nowym Targu, ul. Władysława Orkana 19, 34-400 Nowy Targ.
  2. Laboratorium Analiz Lekarskich s.c. powołało od 25 maja 2018r. Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony.
    Inspektorem Ochrony Danych w spółce jest Pan Paweł Tylka. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: inspektor@labnowytarg.pl  oraz telefon +48 514 056 733.
  3. W tworzeniu Polityki Bezpieczeństwa, jej wdrażaniu w życie, aktualizowaniu i nadzorowaniu pomaga powołany Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Ochrony Informacji.