Dla lekarzy

Informacja dla lekarzy

Laboratorium Analiz Lekarskich s.c. zaprasza do współpracy przychodnie zdrowia, szpitale, gabinety lekarskie i stomatologiczne jak również inne laboratoria analityczne oraz placówki naukowo-badawcze.

Gwarantujemy najnowszej jakości kompleksowe rozwiązania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i  mikrobiologicznej.

W naszej ofercie znajdują się również specjalistyczne badania wykonywane w dużych laboratoriach w Krakowie, z którymi współpracujemy od 16 lat.

Z każdą placówką zawierana jest indywidualna umowa, szczegółowo regulująca warunki współpracy.
W ramach umowy współpracy oferujemy własny transport materiału oraz potrzebny sprzęt do pobierania.

Pobierz skierowanie na badania do naszej placówki

Pobierz