Nasza aparatura

Mając na uwadze zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych badań, nasze laboratorium nieustannie od 1993r. poszerza bazę aparaturową.

Narzędzia pracy spełniają światowe wymogi i standardy obowiązujące w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

Naszą działalność opieramy na nowoczesnych zasadach zarządzania jakością, stosując wymagania dokumentacyjno-organizacyjne zgodnie z normą PN-EN ISO 15189.

 

Laboratorium uczestniczy w zewnętrznych programach kontroli jakości, takich jak:

 • od 1996 r.  kontrola międzynarodowa RIQAS Randox (Anglia),
 • od 1996 r.  Labquality (Finlandia),
 • od 2005 r.  QCS/Tiqcon (Niemcy), SNCS Sysmex, poźniej Caresphere XQC (Japonia),
 • od 2015 r.  Institute for Quality Assurance (IFQ-Lübeck) - An institution of EUROIMMUN AG Germany
 • od 2015 r.  TIQCON Roche Diagnostics
 • od 2017r.  DiaMed (marka Bio-Rad, Diahem Diagnostics Products) - Międzynarodowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych
 • jak również w sprawdzianach ogólnopolskich organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej "POLMICRO" z siedzibą w Warszawie.

Co więcej, nasz udział i bardzo dobre wyniki są na bieżąco potwierdzane certyfikatami.

Praca wszystkich analizatorów w laboratorium oparta jest na systemie informatycznym Infinity firmy Roche Diagnostics.

Nasz Sprzęt

 • Cobas Pure

 • cobas pure integrated solutions jest zautomatyzowanym systemem laboratoryjnym do pomiaru analitów w płynach ustrojowych. System upraszcza przepływ pracy poprzez dalsze zautomatyzowanie pracochłonnych zadań, takich jak konserwacja i obsługa odczynników. cobas pure integrated solutions posiada budowę modułową, co oznacza że możliwe są różne konfiguracje jednostek analitycznych.

  Konfigurację tworzą:

  • cobas c 303 analytical unit dla testów z zakresu chemii klinicznej i oznaczeń jonoselektywnych.
  • cobas e 402 analytical unit dla oznaczeń immunochemicznych.

   

 • 5
 • 2x Cobas t 411

 • Automatyczny analizator koagulologiczny charakteryzujący się optyczno-mechanicznym torem pomiarowym umożliwiającym wykonanie testów metodami krzepnięciowymi, chromogennymi oraz immunologicznymi.

 • 5
 • Cobas e411

 • Analizator do rutynowych oznaczeń z zakresu immunochemii z wykorzystaniem technologii elektrochemiluminescencji (ECL). Typ większości reakcji – sandwicz z wykorzystaniem paramagnetycznych cząsteczek opłaszczonych streptawidyną. Wszystkie czynności w obrębie wykonywania badań analizator wykonuje automatycznie.Cobas e 411 to następca analizatora Elecsys 2010, odznaczający się nowoczesnym wyglądem i rozszerzonymi funkcjami oprogramowania. Producent - Roche Diagnostics

 • 5
 • Cobas Integra 400 Plus

 • W pełni zautomatyzowany analizator biochemiczny przeznacznony do badań "in vitro" w laboratoriach klicznicznych, monitoringu leków i uzależnień w płynach ustrojowych człowieka, przy użyciu zestawów testowych produkowanych przez firmę Roche Diagnostics.

 • 5
 • Sysmex XN-330

 • Sysmex XN-330 samodzielny analizator hematologiczny, który zachowuje jakość rozwiązań większych systemów analitycznych, w tym wysoką wiarygodność wyników. Z analizy pojedynczej próbki w trybie otwartym,  zapewnia pełne różnicowanie WBC, w tym liczbę niedojrzałych granulocytów (IG). Posiada zintegrowaną jednostkę przetwarzania informacji i kolorowy ekran dotykowy LCD.

   

 • 5
 • Sysmex XN-550

 • XN-550 wyposażony jest w automatyczny sampler, co przy funkcjonalności Rerun & Reflex i ciągłego ładowania zwiększa wydajność przebiegu pracy. Model ten ma również zintegrowaną IPU i obsługiwany jest za pośrednictwem małego kolorowego ekranu dotykowego LCD. Działanie analizatora XN-550 obejmuje sprawdzone technologie Sysmex: fluorescencyjną cytometrię przepływową, ogniskowanie hydrodynamiczne oraz naszą metodę SLS bez użycia cyjanków do oznaczania hemoglobiny. Analizator ten został zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach w przyszłości, można go uaktualniać przez dodanie nowych wartości klinicznych i produktywności lub decydując się na dodatkowe profesjonalne usługi przez przyłączenie się do naszej Rozszerzonej IPU w miarę pojawiających się, nowych wyzwań.

   

 • 5
 • Cobas u411

 • Półautomatyczny analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu, umożliwiający optymalizację i konsolidację pracy. Posiada opcjonalny czytnik kodów kreskowych i przystawkę osadową. Szybkie oznaczanie pasków testowych usprawnia analizę, a zastosowane w aparacie wysokiej jakości metody pomiarowe gwarantują wiarygodność i bezpieczeństwo wyników.

 • 5
 • Wyposażenie dodatkowe

 • mikroskop Olympus CX31, 

  mikroskop Nikon Eclipse E100, 

  mikroskop Olympus CX41 z przystawką kontrastowo-fazową, kamera Basler scout, 

  wirówki MPW - 351e, 

  wirówka serologiczna do metody mikrożelowej firmy DiaHem, 

  zestaw do ELISA, 

  sprzęt komputerowy firmy HP,

  witryny chłodnicze Liebherr,

  zestawy rejestracji temperatatury ETI ThermaData 

 • 5