Nasza aparatura

Mając na uwadze zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych badań, nasze laboratorium od 1993 roku nieustannie poszerza bazę aparaturową.

Narzędzia pracy spełniają światowe wymogi i standardy obowiązujące w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

Naszą działalność opieramy na nowoczesnych zasadach zarządzania jakością, stosując wymagania dokumentacyjno-organizacyjne zgodnie z normą PN-EN ISO 15189.

 

Laboratorium uczestniczy w zewnętrznych programach kontroli jakości takich jak:

 • od 1996r. - kontrola międzynarodowa RIQAS (Anglia),
 • od 1996r. - Labquality (Finlandia),
 • od 2005r. -  QCS/Tiqcon (Niemcy), SNCS Sysmex (Japonia),
 • jak również w sprawdzianach ogólnopolskich organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnotyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej "POLMICRO" z siedzibą w Warszawie.

Co więcej, nasz udział i bardzo dobre wyniki są na bieżąco potwierdzane certyfikatami.

Praca wszystkich analizatorów w laboratorium oparta jest na systemie informatycznym Infinity firmy Roche Diagnostics.

Nasz Sprzęt

 • Cobas e 601

 • Cobas e601 jest wydajnym analizatorem immunochemicznym przeznaczonym dla dużych i średnich laboratoriów. Umożliwia wykonywanie szerokiego panelu badań rutynowych i specjalistycznych. 

  Cechuje się inteligentnym zarządzenim transportem badanego materiału. Jest częścią modułowego zintegrowanego systemu drugiej generacji Cobas 6000.

 • 5
 • Cobas t 411

 • Automatyczny analizator koagulologiczny charakteryzujący się optyczno-mechanicznym torem pomiarowym umożliwiającym wykonanie testów metodami krzepnięciowymi, chromogennymi oraz immunologicznymi.

 • 5
 • Cobas e411

 • Analizator do rutynowych oznaczeń z zakresu immunochemii z wykorzystaniem technologii elektrochemiluminescencji (ECL). Typ większości reakcji – sandwicz z wykorzystaniem paramagnetycznych cząsteczek opłaszczonych streptawidyną. Wszystkie czynności w obrębie wykonywania badań analizator wykonuje automatycznie.Cobas e 411 to następca analizatora Elecsys 2010, odznaczający się nowoczesnym wyglądem i rozszerzonymi funkcjami oprogramowania. Producent - Roche Diagnostics

 • 5
 • 2 x Cobas Integra 400 Plus

 • W pełni zautomatyzowany analizator biochemiczny przeznacznony do badań "in vitro" w laboratoriach klicznicznych, monitoringu leków i uzależnień w płynach ustrojowych człowieka, przy użyciu zestawów testowych produkowanych przez firmę Roche Diagnostics.

 • 5
 • Coasys Plus C

 • Automatyczny analizator koagulologiczny charakteryzujący się optyczno-mechanicznym torem pomiarowym umożliwiającym wykonanie testów metodami krzepnięciowymi, chromogennymi oraz immunologicznymi.

 • 5
 • Cobas u411

 • Półautomatyczny analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu, umożliwiający optymalizację i konsolidację pracy. Posiada opcjonalny czytnik kodów kreskowych i przystawkę osadową. Szybkie oznaczanie pasków testowych usprawnia analizę, a zastosowane w aparacie wysokiej jakości metody pomiarowe gwarantują wiarygodność i bezpieczeństwo wyników.

 • 5
 • Sysmex XS-1000i

 • Automatyczny analizator hematologiczny, wyposażony w opcję 5DIFF  z przeznaczeniem do wykonywania analizy in vitro 24 parametrów próbki krwi, wiarygodny wzór odsetkowy otrzymywany za pomocą unikatowej technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej opracowanej przez firmę Sysmex

 • 5
 • Sysmex XP-300

 • Jest zautomatyzowanym analizatorem hematologicznym przeznaczonym do 3-częściowego różnicowania WBC

 • 5
 • Micros OT60

 • Automatyczny analizator hematologiczny, wyposażony w opcję 3DIFF  z przeznaczeniem do wykonywania analizy in vitro 18 parametrów próbki krwi

 • 5
 • Wyposażenie dodatkowe

 • AVL 9140,

  mikroskop Olympus CX31, 

  mikroskop Nikon Eclipse E100, 

  mikroskop Olympus CX41 z przystawką kontrastowo-fazową, kamera Basler scout, 

  wirówki MPW - 341, 

  wirówka serologiczna do metody mikrożelowej firmy DiaHem, 

  zestaw do ELISA, sprzęt komputerowy firmy HP

 • 5